Twee bijen op een paarse bloem

Zorgen over verandering biodiversiteit

Bloemendaalse inwoners maken zich zorgen over de verandering in biodiversiteit. Dit blijkt uit het digipanelonderzoek dat de gemeente Bloemendaal eind 2019 uitvoerde. De gemeente gaat een plan maken om het aantal planten en dieren (weer) toe te laten nemen.

Uit de enquĂȘte kwam naar voren dat 65% van de leden van het digipanel zich zorgen maakt over de verandering in het aantal planten en dieren. Daarnaast gaf 52% aan dat deze veranderingen duidelijk merkbaar zijn in hun leefomgeving.

Overheid en gemeente in actie

De grootste groep deelnemers (23%) is van mening dat acties tegen de afname van de natuur bij de rijksoverheid vandaan moeten komen.19% van de deelnemers gaf aan dat volgens hen de gemeente aan zet is. 50% van de panelleden gaf zelfs aan dat zij denken dat de gemeente kan helpen bij een toename van het aantal planten en dieren. Denk daarbij aan het bevorderen van (wilde) bermen, minder maaien (86%), meer bloemen en bomen planten met een grotere diversiteit. Ook vragen de panelleden om het vergroten van de bewustwording, meer voorlichting en het betrekken van inwoners. 85% van het digipanel vindt dat de gemeente geld mag besteden aan het verhogen van de biodiversiteit. Ook vindt 72% van de deelnemers dat de gemeente natuurinclusief bouwen verplicht moet stellen.

Nieuw biodiversiteitsplan

De uitkomsten van het digipanelonderzoek worden, waar mogelijk, meegenomen in het nieuwe biodiversiteitsplan dat de gemeente schrijft. Het volledige rapport van het onderzoek vindt u op bloemendaal.nl/digipanel.

Naar overzicht