Schilderij uit de eerste wisselexpositie in het gemeentehuis

Wisselende exposities in het gemeentehuis Bloemendaal

Op maandag 6 januari om 15.30 opent wethouder de Roy van Zuidewijn de eerste expositie van Corrie Swaak in het gemeentehuis. Vanaf dat moment is er iedere 2 maanden een expositie van een andere kunsten(a)ar(es) te zien. Uit contacten met de de plaatselijke kunstwereld blijkt veel behoefte aan expositieruimte. Het gemeentehuis biedt daarvoor graag een mogelijkheid.

Met het wegvallen van de expositieruimte van Achter de Zuilen (oude gemeentehuis in het souterrain) en de verkoop van het gemeentehuis in Bennebroek zijn enkele jaren geleden twee expositiemogelijkheden weggevallen. Het creëren van een plek in het gemeentehuis voor expositie van kunst is in de cultuurnota van 2016 als “kans” beschreven. De zwart granieten wand tegenover de balies van team vergunningen is bij uitstek geschikt om bijvoorbeeld schilderijen of fotomateriaal te exposeren.

Er zijn wel regels want openingen en verkoopactiviteiten kunnen niet plaatsvinden en de kunstenaar moet de expositie zelf organiseren. Iedere nieuwe expositie start de eerste maandag van de maand, om de 2 maanden. De exposerende kunstenaars voor komende jaren zijn : Corrie Swaak, Cora Verhoog en Hilde Foks, Julia Henneman, Saskia Tempelman, Nelke Masséus, Yolanthe Zwaak,  Caroline van den Bemt, Elizabeth Alderliesten, Ans Doorten, Mieke Hoefnagels, Nicoline van Goudoever, Barbara van der Kruk, Inge Hoogerheiden, Anton brand, Yvonne Leijenaar, Reina Oversteegen.

Naar overzicht