Service balie Bennebroek

Spreekuur college op 11 april in Bennebroek

Naast het wekelijkse spreek uur in het gemeentehuis, houdt het college nu ook twee keer per jaar een spreekuur in Bennebroek en twee keer per jaar In Vogelenzang. Het spreekuur is bedoeld voor inwoners, ondernemers en organisaties die graag een initiatief of idee toe willen lichten. Het gesprek duurt maximaal 15 minuten. Het eerste spreekuur buiten de deur is op 11 april van 15.00-16.00 uur in het Servicepunt Bennebroek. U kunt zich uiterlijk 10 april aanmelden bij het bestuurssecretariaat via

Er gelden wel bepaalde spelregels. Het spreekuur is bijvoorbeeld niet bedoeld voor onderwerpen waarover een bezwaar- of beroepsprocedure mogelijk of gaande is. Met wie u het gesprek voert, hangt af van het onderwerp en wie daar binnen het college verantwoordelijk voor is. Mogelijk dat u geadviseerd wordt eerst contact te hebben met een ambtenaar. U kunt ook het college uitnodigen voor een werkbezoek. Dat moet u minimaal 4 weken van te voren aanvragen.

Aanmelden

U kunt zich uiterlijk tot een dag vóór het betreffende spreekuur aanmelden bij het bestuurssecretariaat, via . Wilt u aangeven in de mail welk idee of initiatief u wilt toelichten?

Naar overzicht