Volwassen vrouw in gesprek met oudere vrouw

Meldpunt Zorg en Overlast

Misschien heeft u er ook wel eens in uw omgeving mee te maken gehad. Iemand lijkt zwaar psychische problemen te hebben of leeft in een ernstig vervuilde woning en wil niet geholpen worden. Vanaf 2020 is de nieuwe wet Wvggz van kracht. Onderdeel van deze wet is dat iedere gemeente een meldpunt heeft waar bezorgde inwoners en instanties terecht kunnen.

Bij het meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland kunnen inwoners en instanties hun bezorgdheid kenbaar maken en melding doen als zij denken dat iemand (verplichte) zorg nodig heeft, maar dit zelf weigert. De medewerkers van het meldpunt onderzoeken na een melding of er ondersteuning of zorg nodig is en wie dit kan bieden. Het Meldpunt Zorg en Overlast is bereikbaar op telefoonnummer 023-5159998 op ma t/m wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do t/m zo van 9.00 tot 22.00 uur. Het is ook mogelijk een digitale melding te doen. Kijk voor meer informatie op www.GGDkennemerland.nl

Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz)

Vanaf 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) van kracht. Voor de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland neemt Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland de meldingen aan. Het gaat om de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. GGD Kennemerland voert ook het verkennend onderzoek uit en kan als daar aanleiding voor is een verzoek tot aanvraag zorgmachtiging indienen bij de officier van justitie.

Banner met contactgegevens Meldpunt Zorg en Overlast

Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz)

Vanaf 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) van kracht. Voor de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland neemt Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Kennemerland de meldingen aan. Het gaat om de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. GGD Kennemerland voert ook het verkennend onderzoek uit en kan als daar aanleiding voor is een verzoek tot aanvraag zorgmachtiging indienen bij de officier van justitie.

Naar overzicht