Wethouder Henk Wijkhuisen neemt Oorkonde Materialenpaspoort in ontvangst

Bloemendaal wil hergebruik bouwmaterialen bevorderen

Wethouder Henk Wijkhuisen nam onlangs de Oorkonde Materialenpaspoort in ontvangst. Dit initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Madaster heeft als doel de circulaire bouweconomie in de regio Amsterdam te stimuleren. In totaal hebben nu dertien gemeenten een oorkonde ontvangen.

“Het materialenpaspoort gebruiken wij nu voor het eerst in het onderzoek naar een nieuwe Brandweerpost in Bennebroek. Een mooi instrument om hergebruik van bouwmaterialen in de toekomst te stimuleren. In de toekomst gaan we het natuurlijk meer gebruiken”, aldus wethouder Henk Wijkhuisen.

De MRA is voor dit traject een samenwerking aangegaan met Madaster; een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Door deelname aan het traject kunnen overheden de circulaire bouweconomie in de regio stimuleren.

Materialenarchief

Madaster documenteert materialen en gebouwen, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan van elk vastgoedobject een beveiligd webbased materialenpaspoort gegenereerd worden. Het materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van materialen, de losmaakbaarheid van producten en hun huidige locatie.  Hierdoor kan de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw-, en portefeuilleniveau worden weergegeven. Het maakt duurzaam (her)gebruik van materialen eenvoudiger met als doel afval binnen de gebouwde omgeving te elimineren.

Naar overzicht