Park Vogelenzang

250 woningen in Park Vogelenzang

250 woningen in Park Vogelenzang

Op 13 mei 2019 hebben wethouder Heijink en directeur vastgoed Noordegraafvan GGZ InGeest hun handtekening gezet onder de Anterieure Exploitatieovereenkomst voor Park Vogelenzang. Hiermee markeren zij de eerste stap in de volgende fase van de veranderingen in het gebied aan de Rijksstraatweg in Bennebroek.

De afspraken die gemaakt zijn in de Anterieure Exploitatieovereenkomst gaan over de voorwaarden voor de verandering van zorggebied naar woongebied. Zo moet het gebied bijvoorbeeld het landschappelijke, parkachtige karakter houden. Tevens blijven de monumentale gebouwen bewaard.

De komst van woningen in dit gebied sluit aan bij de grote vraag op de woningmarkt. Een derde van de gebouwde woningen moeten sociale huurwoningen zijn. Hiermee sluit het project aan bij de vraag naar verschillende soorten woningen in de regio.

Het gebied is bezit van GGZ InGeest. Door veranderingen in de (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland, zijn er minder gebouwen nodig waar jarenlange geestelijke gezondheidszorg wordt verleend. Op dit moment staan de monumentale gebouwen op Park Vogelenzang die hiervoor werden gebruikt leeg.

Naar overzicht